سوالات درس بخوانیم و بنویسیم کلاس سوم

۱- نام چه کسی بهترین آغاز کننده ی کارهاست؟
الف )معلم
ب   )خدا
ج   )پیامبر

2- کدام فعل برای این جمله مناسب تر است؟ من به آسمان نگاه . . . . . . .
الف )می کنم
ب   )می کنی
ج   )می کند

3- کدام کلمه نماینده خوب برای نماینده کلاس نیست .
الف )اخمو
ب   )امین
ج    )درس خوان

4- در کلمات (کتاب دار-کتاب فروش-کتابخانه) کدام جزء در همه مشترک است ؟
الف )فروش
ب   )کتاب
ج    )خانه

5- کدام کلمه برای جای خالی مناسب است. هفته ی گذشته دانش آموزان به دامنه ی کوه . . . . .
الف )رفته باشند
ب   )رفته بودند
ج    )می روند

6- کدام کار باعث خوشحالی درختان می شود ؟
الف )یادگاری نوشتن روی درختان
ب   )آتش روشن کردن زیر درخت
ج    )خراب نکردن لانه ی پرندگان

7- جنگل بان از چه چیزی مواظبت می کند ؟
الف )جنگل
ب   )باغ
ج    )خانه

8- کدام کلمه با بقیه فرق میکند ؟
الف )تابیدن
ب   )رفتن
ج    )تابش

9- در تقسیم بندی این جمله کدام صحیح تر است ؟ بچه ها از راه رسیدند .
الف )بچه ها – از راه رسیدند
ب   )بچه ها از راه - رسیدند
ج    )بچه ها از – راه رسیدند

10 –در جمله ما فقط یک کره ی زمین داریم کدام فعل است ؟
الف )ما
ب   )داریم
ج    )کره ی زمین


11- برای شمارش هواپیما کدام یک را بکار میبریم ؟
الف )جلد
ب   )فروند
ج    )ردیف

12- در این جا خالی ها بترتیب کدام کلمه را باید نوشت. داشتم ...........   داشتی ............  داشت .............
الف )می گفتی-می گفتم-می گفت
ب   )می گفتم-می گفتی-می گفت
ج    )می گفت-می گفتم-می گفتی

13- کدام کلمه برای جای خالی مناسب است . قد علی از همه .......... است .
الف )بلندترین
ب   )بلند
ج    )بلندتر

14- پیراهنت یعنی ؟
الف )پیراهن من
ب   )پیراهن تو
ج    )پیراهن او

15- به هر یک از این کلمات به ترتیب  کدام واژه را باید اضافه کرد ؟ لاله .........    دختر.............  نخل .............
الف )زار-انه-ستان
ب   )انه-زار-ستان
ج    )ستان-زار-انه

16- از میان شخصیت های برجسته ایرانی کدام شاعر بوده است ؟
الف )زکریای رازی
ب   )سعدی
ج    )ابو علی سینا

17- کدام جمله از همه مرتب تر است ؟
الف )مسئول حفظ نظم در کلاس علی است.
ب   )در کلاس علی مسئول حفظ نظم اسن.
ج    )علی مسئول حفظ نظم در کلاس است.

18- کدام کلمه را میتوان با ان و ها جمع بست ؟
الف )شکل
ب   )صندلی
ج    )درخت

19- کدام کلمه مخالف کلمه ی گرسنه است ؟
الف )سیر
ب   )دیر
ج    )کثیف

20- هم معنی کلمه ی تمیزی کدام است ؟
الف )شایستگی
ب   )پاکیزگی
ج    )لیاقت

21- در این متن به ترتیب کدام کلماترا باید قرار داد؟ گنجشک یک سر طناب......کنار درخت و سر دیگر آن......   ....... زحمت نزدیک رودخانه برد .
الف )را-را-با
ب   )با-را-را
ج    )را-با-را

22- اگر با خواب کلمات تازه ای بسازیم کدام نادرست است؟
الف )خواب گزار
ب   )خواب گاه
ج   )دانش خواب

23- به کدام کلمه می توان بان اضافه نمود؟
الف )باغ
ب   )نمک
ج   )شن

24- حسین هر روز مقداری پول در قلک کوچک خود می اندازد.کدام ضرب المثل مناسب کار حسین است؟
الف )جوینده یابنده است
ب   )قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
ج   )هرکه بامش بیش برفش بیشتر

25- کدام کلمه برای ترکیب شدن با چوب مناسب است؟ چوب.........
الف )آمیز
ب   )دستی
ج   )گذشت

منبع " http://irandabir.ir/forum/showthread.php?tid=371تاريخ : یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ | 16:18 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
  • پی دی اف سنتر
  • قالب وبلاگ