سوالات درس ریاضی کلاس سوم

 ۱-در عدد 26749 ارزش مکانی 7 چیست ؟
الف )صدگان
ب   )یکان هزار
ج   )دهگان

2- یکان عددی 8،صدگان آن 5 دهگان آن 2 و یکان هزار آن 6 است . این عدد کدام است ؟
الف )6528
ب   )5286
ج   )6285

3- 14 یکی و 6 ده تایی با کدام عدد برابر است ؟
الف )7 ده تایی و 4 یکی
ب   )4 ده تایی و 16 یکی
ج   )5 ده تایی و 4 یکی

4- پاسخ جمع 700 و 254 کدام است؟
الف )954
ب   )1540
ج   )945

5- قوطی کبریت با کدام شکل شبیه است ؟
الف )مکعب
ب   )مکعب مستطیل
ج   )مستطیل

6- برای امتحان تفریق کدام مورد صحیح است ؟
الف )جمع عدد اول و عدد دوم
ب   )جمع عدد دوم و باقی مانده
ج   )جمع عدد اول و باقی مانده

7- 4 کیلومتر چند متر است ؟
الف )4000 متر
ب   )400 متر
ج   )40 متر

8- کتاب احمد 150 صفحه دارد . اگر او دو بار کتاب را بخواند و هر بار 25 صفحه خواند باشد ، چند صفحه دیگر باقی مانده تا بخواند؟
الف )50
ب   )100
ج   )70

9- اگر بزرگترین عدد رقمی را با کوچکترین عدد رقمی جمع کنیم پاسخ کدام است ؟
الف )9999
ب   )1999
ج   )100

10- هشت ضلعی چند پاره خط دارد ؟
الف )7 تا
ب   )8 تا
ج   )9 تا

11- پنج ضلعی چند قطر دارد ؟
الف )7 قطر
ب   )5 قطر
ج   )3 قطر

12- هر مسلمان در یک شبانه روز 5 نوبت نماز می خواند.در سه شبانه روز چند نوبت نماز می خواند ؟
الف )15 نوبت
ب   )20 نوبت
ج   )25 نوبت

13- اگر حسین 3 سکه 7 ریالی و 5 که 2 ریالی از پدرش گرفته باشد او چقدر پول از پدرش گرفته است ؟
الف )30 ریال
ب   )31 ریال
ج   )28 ریال

14- جرم دو بسته چای 500 گرمی چند کیلوگرم است ؟
الف )5 کیلو گرم
ب   )1 کیلو گرم
ج   )2 کیلو گرم

15- ساعت 15 یعنی چند بعد از ظهر ؟
الف )3
ب   )5
ج   )1

16- یک سوم یعنی :
الف )نصف
ب   )ثلث
ج    )ربع

17- از یک شکل پنج قسمتی 2 قسمت آن را رنگ زده ایم،چه کسری رنگ شده است؟
الف )دو پنجم
ب   )سه پنجم
ج    )یک پنجم

18- کدام یک از عددها بر 2 قابل قسمت است؟
الف )23
ب   )35
ج   )12

19- برای پیدا کردن خارج قسمت 35 تقسیم بر 7 کدام ضرب مناسب است ؟
الف )7*4
ب   )7*5
ج    )7*6

20- کدام عدد مضرب 4 است ؟
الف )7
ب   )12
ج   )13

21- پاسخ 2*243 کدام است ؟
الف )486
ب   )468
ج   )648

22- حسی می خواهد کتاب درسی را اندازه گیری کند از کدام واحد باید استفاده نماید؟
الف )سانتی متر
ب   )کیلومتر
ج   )متر

23- طول کلاس سوم دبستان امام حسن(ع) 8 متر و عرض آن 5 نتر است.مساحت کلاس سوم چقدر است؟
الف )42 متر
ب   )40 متر
ج   )32 متر

24-حسین مستطیلی کشیده است.بترتیب چند نقطه تقاطع دارد؟چند خط موازی دارد؟چند خط تقارن دارد؟
الف )4-2-2
ب   )4-3-2
ج   )2-3-4

25- مثلث متساوی الساقین چند ضلع هم اندازه دارد؟
الف )سه ضلع
ب   )دو ضلع
ج   )چهار ضلع

26-  48 نفر از دانش آموزان دبستان ابن سینا برای رفتن به اردو گروه بندی شدند اگر 8 گروه تشکیل شده باشد در هرگروه چند نفر قرار دارند ؟
الف )5 دانش آموز
ب   )6 دانش آموز
ج   )7 دانش آموزتاريخ : یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ | 16:8 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
  • پی دی اف سنتر
  • قالب وبلاگ