سوالات درس اجتماعي کلاس سوم ابتدايي

شغل آقاي هاشمی چیست؟

ج) آقاي هاشمی کارمند اداره پست شهر کازرون است .

-2 خانواده هاشمی در کدام شهر زندگی می کنند؟

ج) شهر کازرون

-3 چرا باید افراد خانواده در کارهاي خانه کمک کنند ؟

ج) تا زندگی خوب و شیرینی داشته باشند.

-4 علی هاشمی در چه کلاسی درس می خواند؟

ج) در کلاس سوم

-5 نام اعضاي خانواده آقاي هاشمی را بنویسید؟

ج) 1- آقاي هاشمی پدر خانواده 2. طاهره خانم مادر خانواده 3. علی هاشمی پسر

خانواده 4. مریم هاشمی دختر خانواده 5. مادر آقاي هاشمی مادربزرگ خانواده

-6 طاهره خانم براي کمک به خانواده غیر از خانه داري چه کاري انجام می دهد؟

ج) طاهره خانم علاوه بر کارهاي خانه خیاطی هم می کند و درآمدي را که از راه خیاطی به دست می آورد براي

مخارج خانواده صرف می کند.

7 - رفتار مادر بزرگ در خانه چگونه است؟

ج) مادر بزرگ با همه مهربان است و مخصوصاً به بچه ها بسیار محبت می کند.

8 - خبر مهم چه بود؟

ج) خبر مهم این بود که آقاي هاشمی از اداره ي پست کازرون به نیشابور منتقل شده است.

9 - چرا بچه ها از شنیدن خبر مهم خوش حال شدند؟

ج) بچه ها از این که می توانند مسافرت کنند و شهرهاي دیگر ایران را ببینند خوش حال شدند.

-10 بچه ها به دوستانشان چه قولی دادند ؟

ج) مریم و علی به دوستان خود قول دادند که از نیشابور براي آن ها نامه بنویسند.

-11 به نظر شما چرا طاهره خانم از شنیدن خبر کمی ناراحت شد.

ج) چون درس بچه ها تمام نشده بود و لباس هاي نیمه کاره را ندوخته بود.

-12 - خانواده هاشمی در شیراز از چه جاهایی دیدن کردند ؟

ج) زیارت شاه چراغ ،بازار وکیل ، آرامگاه حافظ وسعدي ،دانشگاه شیراز

۱۳-بازار و خیابان چه فرقی باهم دارند ؟

ج) بازار محل خرید و فروش است در صورتی که خیابان محل رفت و آمد اتومبیل ها است .

14 -عرق گل ها و گیاهان صحرایی چه فایدهاي دارد؟

ج) براي درمان بعضی از بیماري ها مفید است .

15 - نام چند گیاه دارویی را بنویس؟

ج) آویشن ، زیره ، پونه ، بهار نارنج ، بیدمشک

16 - حرم امام رضا در کدام شهر است ؟

ج) مشهد

17 - کارگران و پیشه وران و کارمندان هر کدام صبح زودبه کجا می رفتند ؟

ج) کارگران به طرف کارخانه ها و کارگاه ها ،پیشه وران به طرف مغازه هاي خود و کارمندان به ادارات وسر کار

خود می رفتند .

-18 شاه چراغ با امام رضا چه نسبتی دارد ؟

ج) برادر امام رضا (ع) است.

-19 بازار وکیل در کدام شهر است؟

ج)شیراز

-20 ایل یعنی چه ؟

ج) ایل به عده اي از مردم گفته می شود که در کنار هم زندگی می کنند وشغل اصلی آن ها دامپروري است و براي

یافتن چراگاه به طور مرتب از جایی به جاي دیگر کوچ می کنند .

-21 چرا افراد ایل در چادر زندگی می کنند ؟

ج) چون بتوانند آسانتر از جایی به جاي دیگر بروند.

-22 اگر دشمن به کشور ما حمله کند عشایر چه می کنند؟

ج) آنها از مرزهاي میهن مان دفاع می کنند .

-23 شغل اصلی مردم ایل چیست ؟

ج) دامپروري

-24 دانش آموزان عشایر در کجا درس می خوانند ؟

ج) در کلاس هاي درس که زیر چادر ها بر پا می شود .

 

 

۲۵-زندگی روستایی با زندگی ایلی چه تفاوت هایی دارد ؟

ج) روستائیان کوچ می کنند شغل اصلی آنها کشاورزي است .ولی ایل ها دائما کوچ می کنند و شغل اصلی آنها

دامداري است .

-26 زن هاي روستایی علاوه بر کارهاي خانه چه کارهایی انجام می دهند ؟

ج) در کارهاي کشاورزي ،دامداري به شوهران خود کمک می کنند و عده ي زیادي از آنها در بافتن جاجیم ،قالی

مهارت فراوانی دارند .

-27 کشاورزان چه چیزهایی می کارند ؟

ج) در بیش تر جاهاي ایران گندم ،جوو در بعضی جاها برنج ،حبوبات

-28 نماز مسافر چگونه است؟

ج) نمازهاي چهار رکعتی را باید دو رکعت بخواند .

-29 استان یعنی چه؟

ج) به مجموعه ي چند شهر و تعدادي روستا که در یک منطقه باشند استان می گویند.

30 بزرگترین شهر هر استان چه نام دارد؟

ج) مرکز استان

-31 نام رودخانه اي که از شهر اصفهان می گذرد ،چیست ؟

ج) زاینده رود

-32 نام استان ها و مرکز آن استان ها را یاد بگیرید .

آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،کردستان ،زنجان ،همدان ، مرکزي ،کرمانشاه لرستان ،ایلام

خوزستان کهگیلویه ،بختاري ،بوشهر ،فارس، اصفهان ، تهران ، گیلان ،مازندران ،سمنان ،یزد ،کرمان قم

هرمزگان ، سیستان وبلوچستان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوي ، خراسان جنوبی، قزوین ،گلستان ،

ج)ارومیه ،تبریز ،اردبیل ،سنندج ، زنجان ، همدان ،اراك ، کرمانشاه ، خرم آباد ،ایلام ،اهواز ، یاسوج ، شهرکرد،

بوشهر ،شیراز ، اصفهان ،تهران ، رشت ،ساري ،سمنان ،یزد ،کرمان ،قم ،بندر عباس ،زاهدان ، بجنورد ، مشهد ،

بیرجند ، قزوین ،گرگان

-33 ایران داراي چند استان است ؟

ج) 30 استان

۳۴-مردم براي زیارت مزار چه کسی به شهر قم می روند؟

ج) حضرت معصومه (س)

-35 چه کسانی در مدرسه هاي دینی شهر قم درس می خوانند؟

ج- طلبه ها

-36 مبارزه ي امام خمینی (ره) براي پیروزي انقلاب اسلامی در چه سالی و در کجا آغاز شد؟

ج) در سال 1349 و در شهر قم.

-37 نام دو نفر از زنان بزرگ و با ایمان مسلمان را بنویسید؟

ج) حضرت معصومه (س)حضرت خدیجه

-38 به جایی که خورشید طلوع می کند چه می گویند ؟

ج) مشرق

-39 به جایی که خورشید غروب می کند چه می گویند؟

ج) مغرب

40 وقتی دست راست به سمت مشرق باشد روبه رو .....................و پشت سر ...............است .

ج) شمال ، جنوب

-41 چرا هنگام حرکت اتومبیل نباید دست و سرخود را از پنجره بیرون بیاورید؟

ج) چون ممکن است دست یا سر با سرعت به جایی بر خورد کند و انسان از بین برود.

-42 خط سفید مخصوص وسایل نقلیه در چهار راه ها براي چیست؟

ج) براي این است که هر وسیله ي نقلیه از مسیر خود حرکت کند و در چهار راه ها توقف کند.

-43 آیا فقط رانندگان باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند؟

ج) خیر باید عابرین پیاده از قانون اطلاعت کنند.

-44 چرا همه ي ما باید از قانون و مقررات اطلاعات کنیم؟

ج)تا شهري سالم داشته باشیم و آسوده زندگی کنیم.

-45 مادر بزرگ درباره ي شهر تهران چه گفت؟

ج) او گفت تهران شهر شلوغ و پر سر صدایی است هواي آن هم آلوده و زندگی کردن در آن مشکل است.

-46 مریم گفت: قانون و مقررات براي ................در زندگی ماست .

ج) حفظ نظم

۴۷-شغل شوهر خاله ي علی چه بود؟

ج) کارمند کارخانه ي پارچه بافی

-48 چرا بچه ها براي رفتن به محل جواد آقا از پدرشان اجازه گرفتند؟

ج) چون پدرشان از رفتن آنان با خبر باشدو نگران آن ها نشود.

-49 در کارخانه ي پارچه بافی چه کار می کنند؟

ج) با کمک این دستگاه ها نخ ها را به هم می بافند و پارچه درست می کنند.

50 - شغل جواد آقا چه تفاوتی با شغل پدر علی دارد؟

ج)جواد آقا کارگر کارخانه ي پارچه بافی است ولی پدر علی کارمند اداره ي پست است.

-51 همه شغل هایی را که در این درس از آن ها صحبت شده است نام ببرید؟

ج) پرستاري ،آتش نشانی ،رانندگی از شغل هاي خدماتی و کشاورزي ،گلیم بافی ریخته گري از شغل هاي تولیدي

-52 نخ طبیعی چه فرقی با نخ مصنوعی دارد ؟

ج) نخ طبیعی از پشم گوسفند و گیاه پنبه درست می شود اما نخ مصنوعی از مواد شمیایی و نفتی درست می شود .

-53 امام خمینی در چه روزي به وطن بازگشتند؟

ج) دوازدهم بهمن سال 1357

-54 وقتی امام خمینی به ایران بازگشتند از فرودگاه به کجا رفتند و چه کردند؟

ج) ابتدا به بهشت زهرا رفتند ودر آن جا براي مردم سخن رانی کردند .

-55 طاهره خانم بر سر مزار شهیدان چه گفت؟

ج) بیایید با امام خمینی و شهیدان پیمان ببندیم که از اسلام و جمهوري اسلامی ایران حمایت کنیم.

-56 شهیدان ارتشی و بسیجی و پاسدار جان خود را در چه راهی فدا کردند؟

ج) آنها جان خود را براي دفاع از انقلاب اسلامی فدا کرده بودند .

-57 هم اکنون رهبر جمهوري اسلامی ایران چه کسی است؟

ج) آیت الله خامنه اي

-58 آیت الله خامنه اي درباره ي امام خمینی چه فرمودند؟

ج) فرمودند اکنون که امام خمینی در بین ما نیستند ما باید فکر امام و راه امام را بیشترو بهتر بشناسیم و با سخنان

امام راه آینده ي خود را روشن سازیم.

۵۹-سخن رهبر انقلاب اسلامی در باره ي دانش آموزان چه بود؟

ج) دانش آموزان هم امید هاي کشور ما هستند و آن ها باید خوب درس بخوانند تا در آینده براي جمهوري اسلامی

ایران مفید باشند.

-60 خانواده هاشمی در بهشت زهرا بر سر مزار چه کسانی رفتند ؟

ج)شهید مظلوم آیت الله بهشتی وهفتادودو تن از یاران او ، رئیس جمهور شهید رجایی و نخست وزیر شهید دکتر

باهنر ،آیت الله طالقانی و شهید دکتر چمران

-61 چگونه و از چه راه هایی می توانید در آینده به کشورتان خدمت کنید ؟

ج )ما باید بیدار و آگاه باشیم و کشور خود را با تلاش و کوشش بسازیم و آباد کنیم ،خوب درس بخوانیم .

-62 ما چگونه می توانیم از انقلاب اسلامی و جمهوري اسلامی دفاع کنیم؟

ج) ما باید با ایمان به خدا و اتحاد با یکدیگر از جمهوري اسلامی دفاع کنیم .

-63 موزه ي سعد آباد در چه منطقه اي از تهران واقع شده است؟

ج)در شمال تهران و در پاي کوه هاي شمیران

-64 دیدن موزه چه فایده اي دارد؟

ج) در آن جا می توانیم چیزهاي زیادي درباره ي کشور ایران و یا گذشته ي آن یاد بگیریم.

-65 در موزه چه چیزي نگهداري می شود؟

ج) اشیاء با ارزش قدیمی

-66 خانواده ي سلطنتی ثروت خود را چگونه به دست آورده بودند؟

ج) خانواده سلطنتی ثروت خود را با زور به دست آورده بودند.

-67 امام خمینی در ملاقات با مردم محروم چه فرمودند ؟

ج) فرمودند : یک موي شما برهمه ي کاخ نشینان ترجیح دارد .

-68 در باغ سعد آباد چند کاخ وجود دارد ؟

ج)هجده کاخ

-69 قله چیست ؟

ج) قله بالاترین نقطه ي کوه است

-70 در شمال علاوه بر برنج چه محصولاتی کاشته می شود ؟

ج) در شمال علاوه بر برنج چاي و پنبه هم کشت می شود و باغ هاي مرکبات هم فراوان است

 

۷۱-به مزرعه برنج ...................می گویند .

ج) شالیزار

-72 نام بلندترین قله ي ایران چیست ؟

ج) قله ي دماوند

-73 آیا در همه جاي ایران برنج می کارند ؟چرا ؟

ج) خیر ،چون برنج خاك مرطوب و باران زیاد می خواهد .

-74 جنگل سرمایه ي ملی است ،یعنی چه ؟

ج) یعنی جنگل ثروتی است که مال همه ي مردم کشور است و ما باید از این ثروت مراقبت کنیم.

-75 جهاد سازندگی چه کارهایی در روستا ها انجام داده است ؟

ج) با ساختن مدرسه ،حمام ،پل و درمانگاه وبا کمک به کشاوزان به مردم خدمت کرده است .

-76 چرا خاك سرمایه ملی است ؟

ج) چون ما براي کشاورزي و فراهم کردن غذا به خاك نیاز داریم .

-77 نیروي انتظامی در جاده ها چه وظیفه اي دارند ؟

ج) آنها مواظب هستند تا اتومبیل ها زیاد تند نروند و رانندگان از قانون سر پیچی نکنند .

-78 چراگاه ها چه اهمیتی دارند ؟

ج) چراگاه در اصل غذاي گوسفندان هستند و اگر این علفزار ها از بین بروند خاك به وسیله ي بارن شسته می شود

و از بین می رود .

-79 استان هایی را که در شمال ایران قرار دارند نام ببرید ؟

ج) استان مازندران ،استان گیلان ، استان گلستان

80 چه طور باید از جنگل مراقبت کرد ؟

ج) 1- نباید زیر درختان آتش روشن کرد . 2- بچه ها نباید شاخه ي درختان را بشکنند . 3- نباید درختان جنگل

رابرید و یا سوزاند .

-81 جنگل چه فایده اي دارد ؟

ج) 1- جنگل از به وقوع پیوستن سیل جلوگیري می کند . 2- باعث تصفیه ي هواي کره ي زمین می شود . 3- از

چوب ،میوه و برگ درختان جنگل استفاده هاي زیاد می شود .

۸۲-در استان خراسان مزرعه هاي وسیع ....................و ......................بسیار می باشد.

ج )گندم و چغندر قند

-83 خانواده هاشمی بعد از زیارت حرم از چه جاهایی دیدن کردند ؟

ج) از مسجد گوهر شاد ، موزه و کتابخانه ي آستان مقدس رضوي و صحن هاي اطراف حرم دیدن کردند .

-84 گنبد کوچک در صحن امام رضا (ع) را به یاد کدام گنبد ساخته اند ؟

ج) به یاد گنبد مسجد اقصی در قدس ساخته اند .

-85 تختی که بود و چرا مدال هاي خود را به موزه ي حضرت رضا (ع) داده بود ؟

ج) تختی یک ورزش کار معروف و پهلوان کشتی ایران و جهان بود و چون به امام رضا (ع) خیلی علاقه داشت .

مدال هاي خود را به موزه ي حضرت رضا(ع) داد .

-86 ستمکار زمان امام رضا (ع) ................نام داشت .

ج) مامون

-87 مسجد اقصی در...................قرار دارد .

ج) قدس

-89 سوغات شهر مشهد چیست ؟

ج) نبات ،زعفران ،زرشک ، جانماز و تسبیح

-90 وقتی آقاي هاشمی متوجه شد که طاهره خانم نگران و ناراحت است چه گفت ؟

ج) گفت: نگران نباشید من به او گفته ام هر وقت در جایی گم شد فورا به مامور انتظامی مراجعه کند و نشانی خانه

ي خود را به او بدهد و از او کمک بخواهد .

-92 چرا آقاي هاشمی از مامور ا نتظامی تشکر کرد ؟

ج) وظیفه ي ماست که از نیروي انتظامی که به مردم خدمت می کنند تشکر کنیم .

-93 چرا آقاي هاشمی نمی توانست مدت بیشتري در مشهد بماند ؟

ج) چون آقاي هاشمی باید صبح روز سه شنبه در اداره ي پست نیشابور حاضر باشد و مشغول کار شود .

-94 مادر بزرگ به مریم چه گفت ؟

ج) گفت : دختر جان ،کار خوبی کردي که پیش مامور انتظامی رفتی . اما بعد از این مواظب باش که وقتی با پدر و

مادرت به جایی می روي ازآنها جدا نشوي .

۹۵-مسافرت با قطار چه فرقی با مسافرت با اتومبیل دارد ؟

ج) قطار مسیر مشخصی دارد و روي ریل آهن حرکت می کند . در قطار مسافر بیشتري جا می گیرد . درقطار

می توانی راه بروي و بخوابی، اما اتومبیل در جاده حرکت می کند و مسافر کم تري در آن جا می گیرد اتومبیل هر

جا که بخواهد می رود با آن هر جا که بخواهیم می توا نیم بایستیم .

-96 خانم معلم درباره ي علامت مخصوص جمهوري اسلامی چه گفته بود ؟

ج) این علامت شکل گل لاله و هم شبیه کلمه ي ( الله ) است .

-97 پرچم ایران از چه رنگهایی تشکیل شده است ؟

ج) سبز ،سفید ، قرمز

-98 آقاي هاشمی درباره ي مراقبت از وسایل نقلیه عمومی چه گفت ؟

ج) ما باید از وسایل نقلیه عمومی مراقبت کنیم . بازي کردن روي ریل قطار و پرتاب سنگ به شیشه هاي قطار هم

کار خطرناکی است .

-99 چهار نفر را نام ببرید که آرامگاه آنها در نیشابور است ؟

ج) خیام ریاضی دان ، شیخ عطار شاعر بزرگ ایران ، کمال الملک نقاش ،امام زاده محمد محروق

-100 آب و هواي نیشابور چه فرقی با آب و هواي کازرون دارد ؟

ج) آب و هواي نیشابور معتدل است اما آب و هواي کازرون گرم و خشک است .

-101 چرا مریم به پروین نامه نوشت ؟

ج) چون به او قول داده بود پس از رسیدن به نیشابور برایش نامه بنویسد.

-102 مریم بعد از نوشتن نامه چه کرد ؟

ج) نشانی پروین و نشانی خود را با خط خوانا روي پاکت نوشت یک تمبرهم گوشه ي پاکت در سمت راست آن

چسباند و آن گاه نامه را به همراه چند عکس از نیشابور ،داخل پاکت گذاشت و آن پاکت را به صندوق پست

انداخت .

-103 آرامگاه .................. ریاضی دان ،...................شاعر بزرگ ایران ،.................نقاّش در شهر نیشابور قرار

دارد .

ج) خیام ،شیخ عطار ، کمال الملک

-104 آرامگاه امامزاده محمد محروق در کدام شهر است ؟

ج) نیشابور

  

ازوبلاگ خانم پروین دشتی نژاد)تاريخ : جمعه نوزدهم فروردین ۱۳۹۰ | 18:41 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
  • پی دی اف سنتر
  • قالب وبلاگ