روش تدریس فارسی خوانداری سومابتدایی تمام دروس 95-94

 

  ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ | 23:50 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

دونمونه ی دیگراز

آزمون ریاضی آبان ماه پایه سوم

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ | 8:57 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

آزمون  ریاضی آبان ماه  ۹4 (ازکتاب کارریاضی سوم سخت کوشان)

                                         

             

   ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ | 8:54 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

آزمون اجتماعی - نکات درس 3 علوم - ازمون عملکردی علوم  - آزمون عملکردی اجتماعی -

سوالات و نکات کلیدی درس اول و دوم علوم 

 

زیبا ساز وبلاگ --- babol211.blogfa.comادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ | 8:50 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

دانلود روش تدریس

فصل های اول ودوم

ریاضی پایه ی سوم 

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ | 23:4 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

کاردرخانه وفعالیت های درس چهارم

فصل دوم ریاضی پایه ی سوم

( اعدادتقریبی )

 

      

 

شکلک های محدثهادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ | 22:51 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

دانلودفعالیت ها وسوالات درس چهارم علوم پایه ی سوم 

ازکتاب کارعلوم سوم(سخت کوشان)

انتشارات امیدمهرادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ | 6:48 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

فعالیت آخرهفته ؛ شماره ۷

توضیحات ونمونه سوال درس دوم ازفصل دوم ریاضی سوم ابتدایی  ( ارزش مکانی)

 

            

 

برای دانلودبه ادامه ی مطلب بروید ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴ | 12:31 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

آزمون کانگور پایه های سوم .چهارم ابتدایی  93

باپاسخ نامه ی تشریحی

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ | 23:2 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

 تمرینات درس اول فصل دوم ریاضی سوم

معرفی هزار

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ | 7:8 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

دانلودفعالیت ها وسوالات درس سوم علوم پایه ی سوم 

ازکتاب کارعلوم سوم(سخت کوشان)

انتشارات امیدمهر

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ | 14:17 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

فعالیت های درس چهارم ازفصل اول ریاضی سوم

 

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ | 7:13 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

آزمون فصل اول ریاضی سوم

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ | 7:7 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

نمونه سوال وتمرینات درس دوم ازفصل اول ریاضی پایه سوم

ازکتاب کارریاضی سوم - سخت کوشانادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴ | 12:48 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

کتاب کارهای پایه های سوم ،چهارم وششم ابتدایی که فبلا نوشته شده بودوانتشارات    

امیدمهرآنهارا به چاپ رسانده بودبرای سال تخصیلی 95-94 ویرایش شده است

 

                       

 

این هم کتاب کارریاضی پنجم جدید

 

 

بسته آموزشی فعالیت های پایان هفته (پیک آدینه)برای 28هفته آمورشی

 

شامل سوالات متنوع ازریاضی،فارسی،علوم،هدیه واجتماعی

 

         

 

                         

                       کتاب جدید تیزهوشان برای کلاس ششمی ها     

 

هم بزودی چاپ میشه .توی این کتاب حدود 800 فرمول کاربردی ونکته ی مهم باتوضیح کامل نوشته

 

شده وبیش از 1000 تست حدید  وحدود 400 نمونه سوال از آزمون های تیزهوشان ونمونه دولتی

 

سال های قبل روبه تفکیک هرفصل بصورت طبقه بندی شده آوردم وپاسخ های تشریحی کلیه ی

 

تست ها هم درآخرکتاب هست .به همکاراودوستان عزیزم پیشنهادمیکنم حتمااین کتاب رومطالعه

 

کننن .تاريخ : دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ | 6:59 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
آزمون  ریاضی بهمن ماه  ۹۲ (ازکتاب کارریاضی سوم سخت کوشان)


 


                   شکلک های محدثه           ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ | 14:39 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
     فعالیت آخرهفته ؛ شماره   17

توضیحات ونمونه سوال درس سوم ازفصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی  (خاصیت های ضرب )
       
                                       ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 6:6 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
چندنمونه سوال ازدروس فارسی وعلوم واجتماعی
ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ | 14:25 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

                  فعالیت آخرهفته ؛ شماره   16

توضیحات ونمونه سوال درس دوم ازفصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی  ( ضرب عددهای یک رقمی)


  ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ | 14:1 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

فعالیت آخرهفته ؛ شماره  15

توضیحات ونمونه سوال درساول ازفصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی  ( ضرب)

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ | 16:45 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
                       فعالیت آخرهفته ؛ شماره  14

توضیحات ونمونه سوال حل مسئله فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی  ( راهبردنمادین سازی)


 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲ | 12:6 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

آزمون  ریاضی آذرماه  ۹۲ (ازکتاب کارریاضی سوم سخت کوشان)          

                    

                                     ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ | 6:32 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

فعالیت آخرهفته ؛ شماره ۱۳

توضیحات ونمونه سوال درس چهارم ازفصل سوم ریاضی سوم ابتدایی  ( مقایسه ی کسرها)

 

                            

                                    ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ | 21:15 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
 

فعالیت آخرهفته ؛ شماره ۱۲

 

توضیحات ونمونه سوال درس سوم ازفصل سوم ریاضی سوم ابتدایی  ( تساوی کسرها)

 

                  

شکلک های محدثه              ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ | 16:21 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
 

فعالیت آخرهفته ؛ شماره های ۱۰ و ۱۱

توضیحات ونمونه سوال دروس اول ودوم ازفصل سوم ریاضی سوم ابتدایی  ( کسر - کاربردکسر)

 

                          

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ | 7:42 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

 آزمون ریاضی آبان ماه

 

***آزمون رياضي آبان ماه پايه سوم

 

 

***آزمون رياضي آبان ماه پايه سوم

منبع :زبان کودکی                                                                                                                        تاريخ : جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ | 14:21 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

فعالیت آخرهفته ؛ شماره ۹

توضیحات ونمونه سوال حل مسئله ی فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی  ( راهبردرسم شکل)

  

                           

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ | 14:12 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

آزمون  ریاضی آبان ماه  ۹۲ (ازکتاب کارریاضی سوم سخت کوشان)

                          

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ | 14:42 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

فعالیت آخرهفته ؛ شماره ۸

توضیحات ونمونه سوال درس چهارم ازفصل دوم ریاضی سوم ابتدایی  ( عددهای تقریبی)

 

                                            

زیبا ساز وبلاگ --- babol211.blogfa.comادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ | 7:0 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |

فعالیت آخرهفته ؛ شماره ۷

توضیحات ونمونه سوال درس دوم ازفصل دوم ریاضی سوم ابتدایی  ( ارزش مکانی)

 

              

 

برای دانلودبه ادامه ی مطلب بروید ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 22:3 | نویسنده : سیدجوادتزرقی |
  • پی دی اف سنتر
  • قالب وبلاگ